Algebra

Prosentfaktor

Prosent et en måte å si hvor stor del av…

Forholdsregning

Når vi regner med forhold, er det viktig å få…

Formlikhet

Finne vinkler

Finne vinkler

Når vi skal finne vinkler i formlike trekanter eller formlike figurer er de viktig å kunne Finne samsvarende vinkler Finne samsvarende sider…

Samvsarende sider og vinkler

Når vi jobber med formlike figurer er det viktig å…

Formlikhet og forhold

Formlikhet handler om at figurene har samme form men ulik…

Geometri

Areal

Areal

Når vi skal finne arealet skal vi finne et mål for størrelsen til overflaten. Når du leser dette sitter du og ser…

Flater og rom

I denne delen dekkes læreplanmålet løse praktiske problem som gjelder…

Pytagoras

Bakgrunn I en rett trekant kalles den lengste siden for…

Prosentregning

Vekstfaktor

Vekstfaktor

Når vi skal finne ny verdi når noe øker eller reduseres er det lurt å bruke vekstfaktor. Vekstfaktor er et tall som…