Brøk

Innledning

Brøk er et delestykke skrevet på følgende måte.

(1)   \begin{align*} \frac{Teller}{Nevner} \end{align*}

Der streken mellom teller og nevner er et deletegn. Vi kan derfor skrive brøk som delestykker, og dermed også som desimaltall eller tall.

(2)   \begin{align*} \frac{3}{4}=3:4=0,75 \end{align*}

Noen viktige brøker

Noen børker er viktig å kunne.

(3)   \begin{align*} \frac{1}{2}&=0,5\\ \frac{1}{3}&=0,33\\ \frac{1}{4}&=0,25\\ \frac{1}{5}&=0,20 \end{align*}

Disse brøkene kan vi komme langt med når vi ønsker å finne verdien av brøker.

Eks

Finn desimaltallet til \frac{3}{4}!

Vi vet hva en fjerdedel er. Det er 0,25. Når vi skal ha tre fjerdedeler skal vi altså ha tre ganger så mye.

(4)   \begin{align*} \frac{3}{4}=0,25\cdot 3=0,75 \end{align*}

Vi kan også finne verdien av for eksempel

(5)   \begin{align*} \frac{3}{8}=\frac{1}{8}\cdot 3=0,125\cdot 3= 0,375 \end{align*}

Vi vet at \frac{1}{8} må være halvparten av \frac{1}{4}.

Når vi regner med brøk følger vi reglene

Addisjon/Subtraksjon

Finn fellesnevner ved å utvide eller forkorte brøkene

Multiplikasjon

Teller med teller og nevner med nevner

Divisjon

Snu siste brøken på hodet og multipliser

Del