Areal formler

Det er en rekke former vi skal kjenne med navn og formel for areal og omrkrets

Rektangel

Alle vinkler er 90 grader. Motstående sider like lange og prallelle

(1)   \begin{align*} O&=2g+2h\\ A&=g\cdot h \end{align*}

rektangel

Kvadrat

Alle sidene like lange, alle vinkler 90 grader

(2)   \begin{align*} O&=4s\\ A&=s\cdot s=s^2 \end{align*}

kvadrat

Trekant

g er grunnlinjen, og h er høyden. Høyden måles vinkelrett ned fra motståede punkt. Alle tre trekantene på bildet har likt areal

(3)   \begin{align*} A&=\frac{g\cdot h}{2} \end{align*}

trekant

Parallellogram

To og to sider er paralelle.

(4)   \begin{align*} A&=g\cdot h \end{align*}

parlellogram

Rombe

 

Trapes

To sider er paralelle.

(5)   \begin{align*} A&=\frac{(a+b)\cdot h}{2} \end{align*}

trapes

Del