Areal

Når vi skal finne arealet skal vi finne et mål for størrelsen til overflaten. Når du leser dette sitter du og ser på en skjerm. For å sammenligne størrelsen på skjermen til din datamaskin trenger du et mål på hvor stor den er.

Da kan du velge å måle skjermens bredde og skjermens høyde og sammenligne. For at det skal være en god måte å sammenligne på bør skjermene du skal sammenlikne være formlike.

skjerm

 

Skjermene på bildet kan bli vanskelig å sammenligne bare ved å se på bredde og høyde. Da kan det være bedre å se på hvor stor selve skjermen er. Dette er det vi kaller for areal eller overflate. Målet på hvor stor den hvite flaten på skjermene er.

areal1

På bilde overer den1 lille firkanten med sidene 1cm. Da får vi et kvadrat med areal 1cm^2. Størrelsen på føaten er altså

(1)   \begin{align*} A=1cm\cdot 1cm=1cm^2 \end{align*}

Teller vi opp hvor mange ruter i den store frikanten som har arealet 1cm^2 ser vi at det er 30 slike ruter. Størrelsen til flaten, altså det mørke området, er altså 30cm^2. Vi ser at det er en måte vi kan regne ut antallet slike firkanter. Dersom vi tar å multiplliserer den grunnlinjen som er 6 cm lang, med høyden av firkanten som er 5 får vi fem ganger segk ruter som er antallet.

(2)   \begin{align*} A=6cm\cdot 5cm=30cm^2 \end{align*}

Ulike figurer regnes ut på ulke måter, men det hander alltid om å finne ut hvor mage slike ruter vi har.

 

Del