Omgjøring

Når vi regner areal må vi alltid ha samme enhet. Vi må altså måle hver side med samme lengde. Vi må derfor kunner gjøre om enheten dersom de ikke er like.

Når vi gjør om enheter kan det være lurt å huske at

  • 1meter er større enn 1dm.
  • 1 dm er større enn 1cm
  • 1cm er større enn 1mm

Dette betyr at har vi nå vi går fra m\rightarrow dm \rightarrow cm \rightarrow mm må vi få noe som er større.
Går vi andre veien m \leftarrow dm \leftarrow cm \leftarrow mm må vi få noe som er mindre

Vi ser på noen ksempler, og tar med oss at

(1)   \begin{align*} 1m&=10dm=100cm=1000mm\\ 0,001m&=0,01dm=0,1cm=1mm \end{align*}

Lengde

Vi ganger altså med 10 eller dele med 10 for hvert skritt.

Vi kan bruke en tabell for å gjøre det lettere å holde orden. På venstre siden skriver vi opp tallet vi skal gjøre om. Deretter fyller vi inn tallet i skjema. Vi starter med tallene foran komma inn i ruten med enheten til tallet. Deretter fyller vi inn de andre tallene i hver sin rute. Etter at tallene er fylt inn setter vi komma bak tallet i den ruten enheten vi ønsker er.

fra mil km m dm cm mm Til
4,5cm 0 0  0  0 0 0 4 5, 45mm
14,5cm 0 0 0 0 0 1 4 5, 145mm
24,5m 0 0 0 0 24 5, 0 0 245dm
23,56dm 0 0 0 0 2 3 5 6, 2356mm
50,3cm 0 0 0 0 0, 5 0 3 0,503m
51,3km 5 1 3 0 0, 0 0 0 51300m

Areal

Areal har enhet opphøyd i andre, fordi vi mulitipliserer enehtene. Når vi tar grunnlije gange høyde for firkanter multipliserer vi både tall og enhet. Derfor får vi

(2)   \begin{align*} cm\cdot cm=cm^2 \end{align*}

I tabellen fyller vi inn to tall i hver rute. Huskereglene er to tall for potensen!

fra m^2 dm^2 cm^2 mm^2 Til
4,5cm^2 00 00 04 50, 450mm^2
14,5cm^2 00 0 14 50, 1450mm^2
24,5m^2 24 50, 00 00 2450dm^2
23,56dm^2 00 23 56 00 235600mm^2
50,3cm^2 00, 00 50 30 0,00503m^2

Volum

Volum er enheten opphøyd i tredje. Dette er fordi vi nå må multiplisere arealet av grunnflaten med høyden. da får vi m^2\cdot m=m\cdot m \cdot \m=m^3.

Vi kan bruke tabellen som vanlig men må nå legge til en ekstra siffer i hver kolonne.

fra m^3 dm^3 cm^3 mm^3 Til
4,5cm^3 000 000 004 500, 4500mm^3
14,5cm^3 000 000 014 500, 14500mm^3
24,5m^3 024 500, 000 000 24500dm^3
23,56dm^3 000 023 560 000 23560000mm^3
50,3cm^3 000, 000 050 300 0,0000503m^3

 

Husk også at 1dm^3= 1 \mbox{liter}

Omgjøring

Bruk teksten over og svar på quizen

Del