Formlikhet og forhold

Formlikhet handler om at figurene har samme form men ulik størrelse. Vi er interessert i å kunne si noe om

  1. Hvorfor er figurene formlike
  2. Hva er forholdet mellom figurene, eller sagt med andre ord, hva må vi multiplisere eller dele lengdene til sidene med for å få lengdene i den formlike figuren.

formlik1De to figurene er formlike. Vi ser at for å finne lengden i den lille når vi har lengden i den store figuren  må vi dele på to. Går vi andre veien må vi multiplisere med to.

Vi kan si at forholdet mellom figurene er f=\frac{2}{1}=2

Det kan være lettest å forstå hvorfor vi ganger eller deler dersom vi sørger for å alltid ta f=\frac{\mbox{stor side}}{\mbox{liten side}} Da får vi et tall større enn 1 som gir mening når vi multipliserer for å få lengre sider eller dividerer for å få kortere sider

Del