Samvsarende sider og vinkler

Når vi jobber med formlike figurer er det viktig å holde orden på samsvarende sider og samsvarende vinkler.

Samsvarende sider er sider som ligger på samme plass i de to figurene.
Samsvarende vinkler er vinkler som ligger på samme plass og er like store i de to figurene

Vi kan sjekke om figurene er formlike ved å sammenligne

  1. Samsvarende vinkler
  2. Forholdet mellom samsvarende sider

 formlik2 formlik3

To sider som ligger «motsatt» av to vinkler som er like store, ligger på «tilsvarende» plasser i de to trekantene, og vi kaller dem for tilsvarende sider.

De blå sidene er tilsvarende fordi de ligger «motsatt» de blå vinklene som er like store.
De røde sidene er tilsvarende fordi de ligger «motsatt» de røde vinklene som er like store.
De grønne sidene er tilsvarende fordi de ligger «motsatt» de grønne vinklene som er like store.

Del