Forholdsregning

Når vi regner med forhold, er det viktig å få oversikt over hvor delene. Hvor stor er en del. Når vi vet det kan vi regne ut hvor mye vi skal ha av de ulike stoffene vi skal blande.

Eksempel
La oss si at vi skal blande saft. Vi ønsker 2 dl ferdigblandet saft. Denne saften blandes i forholdet 1:4. Dette leser vi som «en til fire». Dette betyr at vi skal ha en del med saft, og fire deler med vann.

saft

Vi ser at vi har 5 deler til sammen.

Vi finner størrelsen på en del. De 2 dl skal fordeles på 5 deler.

(1)   \begin{align*} \frac{2}{5}=0,40 \end{align*}

En del er 0,40 dl stor. Vi skal ha en del med saft og fire deler med vann

(2)   \begin{align*} \mbox{Saft:}\;&0,40dl \cdot 1=0,40dl\\ \mbox{Vann:}\;&0,40dl\cdot 4=1,60dl \end{align*}

Vi ser at summerer vi mengden med saft og mengden vann så får vi 2dl.

Del