Prosentfaktor

Prosent et en måte å si hvor stor del av det hele vi har. Vi kan også se på det som en måte å uttrykke et forhold på.

Eksempel

I en klasse er det det 3 gutter og 9 jenter. Det er altså 12 elever i hele klassen. Da er forholdet mellom gutter og alle elevene i klassen slik:

(1)   \begin{align*} \frac{3}{12}=\frac{3:3}{12:3}=\frac{1}{4}=0.25=25% \end{align*}

Om vi regner ut det samme ved å skrive

(2)   \begin{align*} \frac{3\cdot 100}{12}=\frac{25}{100}\cdot 100 =0,25\cdot 100=25\% \end{align*}

finner vi svaret i prosent.

Prosentaktor er desimaltallet av prosenttallet.

Prosentfaktoren er altså forholdsbrøken der

(3)   \begin{align*} \mbox{prosentfaktoren}=\frac{\mbox{delen av tallet}}{\mbox{hele tallet}} \end{align*}

Vi finner prosentfaktoren på to måter.

Metode 1 Dersom vi har prosenttallet

Dersom vi kjenner prosenttallet deler vi på hundre fordi «\%=\frac{1}{100}«. Da flytter vi komma to plasser til venstre.

Eks

(4)   \begin{align*} 25\%&=\frac{25}{100}=0,25\\ 3,5\%&=\frac{3,5}{100}=0,035\\ 150,3\%&=\frac{150,3}{100}=1,503\\ \end{align*}

Metode 2 Vi kjenner forholdet

På en kino kommer det 20 barn og 30 voksne. Hva er prosentfaktoren for antall barn på kinoen.

(5)   \begin{align*} 20+30&=50\\ \frac{20}{50}&=\frac{2}{5}=0,40 \end{align*}

Prosentfaktor

Bruk teksten over og svar på quizen

Del