Vekstfaktor

Når vi skal finne ny verdi når noe øker eller reduseres er det lurt å bruke vekstfaktor.

Vekstfaktor er et tall som forteller oss om verdien øker eller reduseres og hvor mye.

Vi ser først hvor vekstfaktor kommer fra.

La oss si at vi har en boks som selges for 300,- Prisen øker med 20\%. Vi kan da si at

(1)   \begin{align*} \mbox{ny pris}&=300+20\% \end{align*}

20\% av 300 er 300\cdot 0,20=60,-, vi kan derfor skrive

(2)   \begin{align*} \mbox{ny pris}&=300+60 \end{align*}

Her utgjør altså 300 det samme som 100\% og 60 det samme som 20\%.

Om vi bruker prosent kan vi skrive den nye verdien som

(3)   \begin{align*} \mbox{ny verdi}&=100\%+20\%\\ &=120\%\\ &=1,20 \end{align*}

Dette forteller oss at den nye verdien av boksen er 1,2 av den gamle verdien. Altså større.

Vi kan nå regne ut den nye verdien ved å ta

(4)   \begin{align*} \mbox{ny verdi}=300\cdot 1,20=360 \end{align*}

Om verdien hadde minket i stedenfor hadde vi fått

(5)   \begin{align*} \mbox{ny verdi}&=100\%-20\%\\ &=80\%\\ &=0,80 \end{align*}

Da ville verdien blitt redusert til 0,80 av det den var før. Altså mindre enn det vi startet med.
Vi kan beregne den nye verdien ved å ta

(6)   \begin{align*} \mbox{ny verdi}=300\cdot 0,80=240 \end{align*}

Vi har nå sett at vi må finne ut av

  1. Øker eller minsker verdien
  2. Hvor mye større og mindre blir verdien 100%\pm \mbox{endring}\%
  3. \mbox{ny verdi}=\mbox{gammel verdi}\cdot \mbox{vekstfaktor}

Vekstfaktor

Bruk teksten over og svar på quizen

Del