Oppstart

For skoleåret 2013 2014 vil jeg bruke dette nettstedet for å samle notater, oppgaveløsninger og ressurser. Innholdet er sortert etter læreplanmål. Nettstedet er ment som en hjelp til elevene mine, men også andre som finner nettstedet nyttig er velkommen til å bruke nettsidene.

Del