Funksjoner

Andregradsfunksjoner er fullført. Mangler å få laget noen quizer, men teorien er på plass.andregrad2

Del