Registrer

Sidene er drevet av Caspar W. Hatlevik. De er ment for elever ved Olsvikåsen Videregående. Først og fremst er registrering ment for disse elevene. Registrering vil i fremtiden gi tilgang til annet stoff som prøver og løsninger på prøver, og litt ekstra stoff. [murm-form]

Oppstart

Posted on Posted in Info

For skoleåret 2013 2014 vil jeg bruke dette nettstedet for å samle notater, oppgaveløsninger og ressurser. Innholdet er sortert etter læreplanmål. Nettstedet er ment som en hjelp til elevene mine, men også andre som finner nettstedet nyttig er velkommen til å bruke nettsidene.