Sidekart

Kapitler i Sinus 1 Geometri 1.1 Vinkelsummen i mangekanter 1.2 Vinkler i formlike figurer 1.3 Lengder i formlike figurer 1.4 Rettvinklede trekanter 1.5 Pytagorassetningen 1.6 Areal 1.7 Digitale hjelpemidler i geometrien 1.8 Digital tegning av vinkler 2 Tallregning og algebra 2.1 Regnerekkefølge 2.2 Brøkregning 2.3 Bokstavregning og parenteser 2.4 Rasjonale uttrykk 2.5 Kvadratsetningene 2.6 Faktorisering […]