Geogebra er en kalkulator, CAS regner og graftegner med geometri muligheter. Programmet utvikles og forbedres hele tiden. For å laste ned programmet til din maskin kan du gå til geogebra.org.

Med ny eksamensform (besluttet i 2013) vil geogebra bli et viktig verktøy i matematikk for alle kurser.

Denne siden er ment som en hjelpeside for å komme i gang og bruke geogebra praktisk i matematikk timene.

Tabell med oversikt over kommandoer

Hva? Kommando Eksempel Forklaring
Graf for et område funksjon f(x)=funksjon[3x^2-4x+2,0,4] Tegner grafen til funksjonen 3x^2-4x+2 for alle x verdier fra og med 0 til og med 4
Likninger Løses i CAS delen Skriv inn likningen og trykk på x= eller x Sjekk Løse likninger
Nullpunkt nullpunkt Npunkt=nullpunkt[f] Finner nullpunktene til polynomfunksjonen f og gir punktene navnene Npunkt
Topp/Bunn punkt ekstremalpunkt Ekstr=ekstremalpunkt[f] Finner topp og bunnpunkt til polynomfunksjonen f og gir punktene navnene Ekstr
Del