For å løse likninger må du åpne CAS delen av geogebra. Deretter skriver du inn likningen. Ønsker du eksakte løsninger trykker du på x=

Likningssett skrives inn med { paranteser og likninger avskilt med komma.

likningssett

Del