I formlike figurer er samsvarende vinkler like store.

Det er nok å vise at to trekanter har to vinkler som er like store

I figuren nedenfor er trekantene formlike. Endre på trekant ABC for å endre på figuren. To vinkler er hele tiden like store.

Hva må den siste vinkelen i begge trekantene være?

I to formlike figurer er forholdet mellom samsvarende lengder det samme.
I to formlike figurer er forholdet mellom samsvarende lengder det samme
Del