Bruk figuren under til å sjekke at

toppvinkler er like store, se for eksempel på vinklene \angle \beta og \angle \delta

samsvarende vinkler ved parallelle linjer er like store, se \angle \alpha og \angle \beta

 

Vi ser fra figuren at \angle A + \angle B + \angle C = \angle \delta + \angle \epsilon + \angle \eta=180^0

Vi kan bruke at vinkelsummen i en trekant er 180 grader for å finne vinkelsummen i andre figurer ved å dele figurene inn i trekanter.

En firkant kan deles inn i to trekanter. Hver av summene er 180 grader. Summen til to trekanter er 360 grader. Da må vinkelsummen til en firkant være 360 grader
mangekant

Del