Løsninger

Løsninger på oppgaver

Del
  • GH

    Hva er fellesnevneren?
    3 over x-2 = 2 over x+3

  • Caspar Wangensten Hatlevik

    I de to brøkene \frac{3}{x-2}=\frac{2}{x+3} er fellesnevneren (x-2)(x+3). Husk at dersom du skal løse likningen må du ta med at løsningen 2 og -3 ikke kan brukes