Kapitler i Sinus

1 Geometri

1.1 Vinkelsummen i mangekanter
1.2 Vinkler i formlike figurer
1.3 Lengder i formlike figurer
1.4 Rettvinklede trekanter
1.5 Pytagorassetningen
1.6 Areal
1.7 Digitale hjelpemidler i geometrien
1.8 Digital tegning av vinkler

2 Tallregning og algebra

2.1 Regnerekkefølge
2.2 Brøkregning
2.3 Bokstavregning og parenteser
2.4 Rasjonale uttrykk
2.5 Kvadratsetningene
2.6 Faktorisering
2.7 Forkorting av rasjonale uttrykk
2.8 Fullstendige kvadrater
2.9 Metoden med fullstendige kvadrater

3 Formler, likninger og ulikheter

3.1 Likninger og Likninger
3.2 Formler
3.3 Rette linjer
3.4 Rette linjer med digitale verktøy
3.5 Grafisk avlesing
3.6 Grafisk løsning av lineære likningssett
3.7 Innsettingsmetoden
3.8 Ulikheter

4 Funksjoner og andregradsuttrykk

4.1 Funksjonsbegrepet og Funksjoner
4.2 Nullpunkter, bunnpunkter og toppunkter
4.3 Andregradslikninger med to ledd
4.4 Andregradsformelen
4.5 Praktisk bruk av andregradslikninger
4.6 Ikke-lineære likningssett
4.7 Nullpunkter og faktorisering
4.8 Andregradsulikheter
4.9 Rasjonale funksjoner

5 Potenser og logaritmer

5.1 Potenser
5.2 Regneregler for potenser
5.3 Tall på standardform
5.4 Kvadratrøtter og røtter av høyere orden
5.5 Potenser med en brøk som eksponent
5.6 Logaritmer
5.7 Eksponentiallikninger
5.8 Logaritmelikninger

6 Trigonometri
6.1 Sinus til en vinkel
6.2 Mer om sinus
6.3 Cosinus til en vinkel
6.4 Tangens til en vinkel
6.5 Arealsetningen
6.6 Sinus og cosinus til vinkler melleom 90 og 180
6.7 Sinussetningen
6.8 Cosinussetningen

Sidekart

Del