Arealsetningen

Til nå har vi sett på rettvinklede trekanter. Nå skal vi lære oss å regne areal av trekanter som ikke har en rett vinkel. Vi ser på trekanten der det ikke er rette vinkler. La oss anta at vi kjenner lengden av AB, AC og vinkelen A. Legg merke til at vinkel A er vinkelen […]

Areal

Når vi skal regne areal kan det hende vi må bruke formlikhet og pytagoras for å finne arealet og ukjente lengder. Vi ser på eksempelet under. Her har vi tegnet et skråtak. I den lyse delen av tegningen er det en loftstue. Den mørke delen er takhøyden så lav at vi ikke kan benytte området. […]