Derivert

Når vi deriverer finner vi vekstfarten til en funksjon i et punkt. Altså kan vi si at Vi kan altså si hvor mye grafen eller funksjonen stiger i verdi akkurat i et punkt. For å gjøre dette velger vi oss to verdier på x-aksen med avstand h Vi finner funksjonsverdiene for disse to verdiene slik […]