Cosinus til en vinkel

Forholdet mellom den hosliggende kateten og hypotenusen i en trekant er avhengig av vinklene i en rettvinklet trekant. (1)   Den hosliggende kateten er den kateten som er det ene vinkelbeinet. Hypotenusen er den andre. La oss si at vi står i vinkel B. Da vil den hosliggende kateten være katet 2 og det andre […]