Rasjonale funksjoner

En rasjonal fuksjon er en funksjon med i teller og nevner (1)   Når vi har rasjonale funksjoner liker vi å vite mest mulig om Nullpunkt Bruddpunkt Asymptoter Hvilken verdi funksjonen går mot når blir svært stor Gitt funksjonen (2)   Nullpunkt Nullpukt finner vi når teller er null, og setter derfor opp likningen for […]

Rette linjer

En rett linje kan utrykkes som . Her er det slik at bestemte tildeler verdier til . Vi kan også si at vi velger verdier og regner ut verdien til . Vi ser på et eksempel Nå kan vi velge da er Vi velger altså verdier slik at blir bestemt. Vi kan også observere at […]