Rasjonale funksjoner

En rasjonal fuksjon er en funksjon med i teller og nevner (1)   Når vi har rasjonale funksjoner liker vi å vite mest mulig om Nullpunkt Bruddpunkt Asymptoter Hvilken verdi funksjonen går mot når blir svært stor Gitt funksjonen (2)   Nullpunkt Nullpukt finner vi når teller er null, og setter derfor opp likningen for […]

Funksjonsbegrepet

En funksjon er et uttrykk hvor vi setter inn en verdi, og kan beregne den tilhørende funksjonsverdien. Vi velger altså verdier og funksjonen får bestemte verdier for hver . Vi kan se på en funksjon som en maskin. Vi mater maskinen med tall, og tallene blir brukt til å beregne verdien til funksjonen. Hver enkelt […]