Funksjonsdrøfting del 1

Når vi tegner en funksjon har vi sett på rette linjer . Stigningstallet forteller oss stigningen til linjen når vi går ett skritt i x retning. Konstantleddet forteller oss hvor linjen krysser y aksen. Vi har også sett på funksjoner av andre orden . Disse funksjonene er av andre orden fordi vi har et ledd […]