Likninger med x i eksponent og logaritme

Teori Likninger med den ukjente i eksponenten kalles eksponentiallikninger. Vi bruker logaritmer for å «hente ned» den ukjente slik at den ikke er eksponent lenger. Vi bruker da at (1)   Vi ser på et eksempel Eksempel – enkel likning (2)   Nå skal altså Når vi regner med eksponential funksjoner er det ofte lån […]