Areal

Når vi skal regne areal kan det hende vi må bruke formlikhet og pytagoras for å finne arealet og ukjente lengder. Vi ser på eksempelet under. Her har vi tegnet et skråtak. I den lyse delen av tegningen er det en loftstue. Den mørke delen er takhøyden så lav at vi ikke kan benytte området. […]

Pytagorassetningen

Vi tar for oss en rettvinklet trekant hvor vi har trukket en normal fra punktet C. Vi kaller sidene i den største trekanten a, b og c. Lengden BD kaller vi for x og BD for c-x. Fordi de tre trekantene er formlike kan vi sette opp (1)   Og vi kan skrive (2)   […]