Rettvinklede trekanter

En rettvinklet trekant har en vinkel som er . Hypotenusen er den lengste siden i en trekant, alltid. Den er plassert motsatt av den rette vinkelen. Trekker vi en normal fra den rette vinkelen på hypotenusen får vi dannet to formlike trekanter. De er formlike for hver at trekantene har en felles vinkel med den […]