Sinussetningen

Vi har sett på hvordan vi kan finne arealet av trekanter som ikke har rette vinkler. Da fant vi fram til arealsetningen som sier (1)   Denne kan vi bruke til å utlede sinussetningen. Sinussetningen er nyttig for å finne ukjente sider og vinkler i trekanter. Arealsetningen gjelder for alle hjørnene i en trekant, så […]

Tangens til en vinkel

Nå vet vi at (1)   Disse to likhetene kan vi se på som at cos og sin er funksjoner som tar vinkelen som argument Vi kan dermed tegne funksjonene i et koordinatsystem og lese av hvilke verdier forholdene har for gitte vinkler. Tangens er også en slik funksjon. Funksjonsverdien er bestem at forholdet mellom […]

Sinus til en vinkel

Sinus er definert til å være forholdet mellom motståede katet og hypotenusen. Det betyr at når du har en rettvinklet trekant, og velger deg en av vinklene som ikke er så vil den kateten som ikke møter vinkelen være motstående. Hypotenusen er alltid den lengste vinkelen, og er motstående til den rette vinkelen. Vi kan […]