WxMaxima er en kraftig kalkulator som kan benyttes fra 1T til R2.

Kommandoen factor faktoriserer uttrykk

factor

Del