MatematikkTips

Se på «Maxima on Android»

Jeg bruker WxMaxima mye i jobbsammenheng. Kjekt å se at den nå finnes i en mobilversjon og.

image

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.yhonda

Posted from WordPress for Android