Gapminder

Posted on Posted in Tips

Gapminder er et program som gjør det lett å visualisere store datamengder og mye informasjon.