ElevsuperbrukerePowerPointProsjekter

Elevsuperbrukere

På Dei Gode Døma hadde vi en presentasjon av elevsuperbruker ordningen på Olsvikåsen vgs. Vi viste hvordan vi har organisert ordningen. Fra hvordan vi fikk tak i elevsuperbrukere til hvordan vi har organisert møtepukt og tema. Jeg ble spurt om å legge ut powerpointen et sted. Jeg legger den her, men har fjernet tre slides hvor navn på elever og bilde fremkommer, men innholdet er likevel tilstede.

Vi er fornøyd med ordningen og vil fortsette med den til neste år. Det er spennende å se hvordan elever kan dra nytte av hverandres kunnskap og ferdigheter.

Elevsuperbrukere