GAFE

[hide]

Udir trekker frem 4 prinsipper for underveisvurdering. Google kan brukes spesielt til de tre siste punktene.

 • Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
 • Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
 • Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Vektøyet google tilbyr er classroom og GAFE. For å kunne bruke disse tjenestene er må du logge inn med din gskole.no konto.

GAFE er lettest å komme i gang med, og kan lett legges inn i en LMS som it´s learning.

I GAFE kan de ulike verktøyene brukes til følgende formål

 • Dokumenter/Regneark/Presentasjon
  • Kommentarer
  • Spor endringer
 • Skjema
  • Kontrollspørsmål
  • Egenvurdering
  • Tilbakemelding
 • Disk
  • Video
  • Bilde

Komme i gang

For å komme i gang med dette må du logge inn på drive.google.com.

gafe1

«Google Office»

Opprett et dokument/Regneark/Presentasjon ved å klikke på NY. Etter å ha opprettet dokumentet gir du det et navn og deretter kan du dele det med samarbeidspartnere/elever. Elevene kan også gjøre det samme, og deretter dele dokumentet med læreren.

Dokumentene deles ved å klikke på del øverst i høyre hjørne. Deretter fyller man ut følgende vindu. I dette vinduet har jeg klikket på avansert for å se flere valg. Legg merke til at du kan velge rettigheter til de du deler med. Alt kan deles, mapper, bilder, video, dokumenter osv.

gafe2

Når dokumentet er delt har alle med skrive tilgang mulighet til å skrive, kommentere og redigere dokumentet.

Vurdering for læring

Når læreren har tilgang til dokumentet som elevene jobber i, kan læreren fortløpende gi tilbakemelding på arbeidet. Det er mulig å bruke dokument loggen for å se når og hvem som har skrevet. Gjennom denne funksjonen kan en slik måte å jobbe på dekke udirs to av fire punkter

 • Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
 • Får råd om hvordan de kan forbedre seg.

og det er unødvendig for lærer og elev og møtes eller avtale tidspunkt. Eleven kan også får veiledning før mye arbeid legges ned i feil retning. En kan også tenke seg at en slik måte å jobbe på kan brukes som vurdering av arbeidet og prosessen.

Skjema

Man oppretter skjema på samme måte som dokument. Ved å trykke på den røde pluss kanppen til venstre. Et skjema består av to filer. En fil med spørsmål, og en med svarene. Svarene legges inn i et regneark. I regnearket kan betinget formatering benyttes for å fargekode cellene og dermed få en rask visuell oversikt over svarene.

Skjermbilde 2015-11-17 kl. 21.56.57

Spørsmål i skjema lager du ved å trykke på pluss tegnet til  høyre og spørsmålstypen i rullegardinmenyen i spørsmålet.

Skjermbilde 2015-11-17 kl. 22.02.54

Legg merke til at spørsmål kan kopieres, gjøres obligatorisk. Valg, i rullegardinmeny har en mulighet til å lede den som svarer til ulike deler.

Dele skjema

Når du er ferdig klikker du på send for å sende en lenke til spørreskjema. Denne lenken kan deles i it´s learning eller andre måter.

Pass på at du gir riktige rettigheter når du er ferdig med skjema. Instillingene finner du på tannhjulet oppe til høyre.

Skjermbilde 2015-11-18 kl. 11.03.35

Svar på skjema

Svarene på skjema ser du ved å klikke på svar. Du kan også opprette et regnark med svarene. Dette er nyttig om du bruker samme skjema for tilbakemelding etter hvert kapittel for eksempel. Da kan du sortere svar etter elev eller tema osv. Skjermbilde 2015-11-17 kl. 22.06.02

Strukturering av svar

Når skjema er opprettet kan du velge opprett regneark. Da vil svarene komme inn på dette regnearket. Her har du flere muligheter

Du kan velge å vise oppsummering av svar. Da får du en nettside med grafikk og samlet svar fra alle respondentene.

Skjermbilde 2015-11-17 kl. 22.11.50

Du kan bruke regnearket og velge betinget formatering. Da kan du gi cellene farge etter betingelser. Betingelsene kan være tallverdi, ord, innhold og mm.

Skjermbilde 2015-11-17 kl. 22.10.48

Når du klikker her vil du få opp et sidevindu i regnearket. Her kan du velge fargekoder for svaralternativene. Marker de cellene du vil at den betingede formateringen skal gjelde for.

betinget

Drive

Siden alt kan deles i drive.google.com kan du/elevene opprette mapper som du og elevene har tilgang til. I disse mappene kan elevene laste opp videoer og bilder som kan brukes for å vurdere og veilede elevene i videre arbeid. Det er lett å laste opp videoer og bilder fra mobil og pc når tilgangene er ordnet og alle nødvendige apper er på plass. Appen for iOS og Android er lette å finne når du søker etter drive i appstore

 

Presentasjon