Komplekse tall

Likninger

Likninger

Likinger av første grad (1)   Her kan og være komplekse tall Løsningen kan også være kompleks Samme regneregler som ved reelle…

Eksponentiell form

1.5 Eksponentiell Form Tilbakemeldingsskjema

Polar form

Introduksjon     Polar Form Gitt et punkt i det…

Konjugasjon

Gitt det komplekse tallet     Den konjugerte er da…

Læreplanen

Læreplanen

Læreplanen

Hovedområder Tallteori Hovedområdet handler om primtall, delelighet og kongruensregning. Det dreier seg om analyse av de grunnleggende egenskapene for hele tall, med…

Primtall

Primtallsfaktorisering

Primtallsfaktorisering

Aritmetikkens fundamentalsetning Ethvert tall større enn en kan skrives som et entydig produkt av primtall\footnote{Rekkefølgen til tallene har ingen betydning, slik at…

Eratostnes´sil

Eratostenes sil er en metode for å finne primtall mindre…

Fermat-tall

Pierre de Fermat (1601-1665) er kjent som en av de…

Mersenne-tall

Marin Mersenne (1588-1648) brevvekslet med Pierre de Fermat (1601-1665). Denne…

Tallteori

Euklids Algoritme

Euklids Algoritme

Forenklingstrinnet i sff-beregning Dersom og er kvot(a,b), har vi     Eksempel 1 Kvotienten er     Eksempel 2 Kvotienten er  …

Største felles faktor

Eksempel 1 (1)   Tallet er største felles faktor for…

Delbarhet og faktorisering

Faktorer og delbarhet I tallteorien studerer vi heltallene, altså Når…

Kongruenser

Vi antar at vi her regner med heltall. Kongruenser Vi…