Tallteori

Hovedområdet handler om primtall, delelighet og kongruensregning. Det dreier seg om analyse av de grunnleggende egenskapene for hele tall, med særlig vekt på moderne anvendelser i kryptering og feilrettingskoder.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjengi Euklids bevis for at det fins uendelig mange primtall, bruke Eratostenes’ såld til å finne primtall og gjøre rede for Fermat-tall og Mersenne-tall i den historiske jakten på primtall
  • bruke kongruensregning til å analysere delelighet, løse lineære kongruenslikninger og avgjøre om enkle diofantiske likninger har løsninger
  • gjøre rede for praktiske anvendelser av kongruensregning i kryptering og feilrettingskoder
  • planlegge, utføre og presentere et selvstendig utforskende arbeid i et emne tilknyttet hovedområdet