Primtall er tall som er større enn 1, og samtidig bare delelig med seg selv eller 1 for å få heltallssvar. Eksempler på primtall er 2,3,5,7,11,13,17,19\cdots

Sammensatte tall er heltall større enn 1, men ikke primtall. Alle sammensatte tall kan faktoriseres til primtallsfaktorer. Vi tar for oss tallet 15.

(1)   \begin{align*} 15|&3\\ 5|&5\\ 1& \end{align*}

Vi ser at tallet kan faktoriseres til primtallsfaktorene 3\cdot 5. På samme måte kan vi faktorisere tallene

(2)   \begin{align*} 4=&2\cdot 2\\ 6=&2\cdot 3\\ 8=&2\cdot 2\cdot 2\\ 9=&3\cdot 3 \end{align*}