Farten til stolene

Tivoli i København

Tivoli i København

Om man bruker bildet og gjør noen antagelser. Kan man da regne ut farten til stolene i karusellen? Her må man gjøre noen kvalifiserte valg om vinkler.

Del: