Enhetssirkelen

Enhetssirkel beskriver sammenhengen mellom \( sin, cos, tan \)

Sirkelen har radius \(r=1\). Inni sirkelen er det en rettvinklet trekant med hypotenus lik radius. Det er denne trekanten vi betrakter når vi bruker enhetssirkelen.

enhets

Sinus har definisjonen

\begin{align}
sin (v)=\frac{motstående}{hypotenus}
\end{align}

Siden hypotenusen hele tiden er 1 i trekanten som er dannet inni enhetssirkelen får vi

\begin{align}sin (v)=\frac{motstående}{1}=motst{\aring}ende \end{align}

Samme gjelder for cosinus

\begin{align}cos (v) = \frac{hosliggende}{1}=hosliggende\end{align}

Klikk og dra i det blå punktet på sirkelen for å endre vinkelen.

 

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org – it looks like you don’t have Java installed, please go to www.java.com

Ved å dreie på punktet på sirkelen kan vi finne noen spennende verdier for vinklene.

Enhetssirkel

Bruk kunnskapen om enhetssirkelen til å besvare spørsmålene

Del: