Regresjon i Geogebra (sinus)

Start geogebra, og skriv inn data i regnearket. X verdier til venstre og Y verdier til høyre

sinreg1Marker dataene og velg regresjonsanalyse fra menyen

sinreg2Sjekk at du har fått med de dataene du vil ha, og klikk på analyser

sinreg3Velg regresjonstype fra menyen

sinreg4RSKlikk på vis statistikk for å få frem statistikk om regresjonen. RSquare forteller noe om hvor godt funksjonen passer til punktene.

sinreg5

 

Del: