Determinanter

Når vi regner ut 3×3 determinanter regner man etter formelen
\begin{align}
\begin{vmatrix}
x_1 & y_1 & z_1\\
x_2 & y_2 & z_2\\
x_3 & y_3 & z_3
\end{vmatrix}=x_1\cdot \begin{vmatrix}
y_2 & z_2\\
y_3 & z_3
\end{vmatrix}-y_1\cdot \begin{vmatrix}
x_2 & z_2\\
x_3 & z_3
\end{vmatrix}+z_1\cdot \begin{vmatrix}
x_2 & y_2\\
x_3 & y_3
\end{vmatrix}
\end{align}

Dersom vi skal regne ut en slik determinant på geogebra må man først lage en matrise.
La oss regne ut determinanten til
\begin{align}
\begin{vmatrix}
2 & -3& 5\\
1& 4 & 7\\
-3 & 2 & 1
\end{vmatrix}
\end{align}

Skriver vi inn i CAS delen

 d=determinant[{{2,-3,5},{1,4,7},{-3,2,1}}]

eller

m:={{2,-3,5},{1,4,7},{-3,2,1}}
d=determinant[m]

 
determinant

Del: