Geometri

Hovedområdet handler om måling, regning og analyse av figurer i rommet. Videre dreier det seg om koordinater, likninger og vektorer som brukes til å bestemme figurer og beregne lengder, vinkler, areal og volum. I tillegg inngår tredimensjonale vektorer, skalar- og vektorprodukt og parameterframstilling.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utføre beregninger med tredimensjonale vektorer som er representert både geometrisk og på koordinatform
  • bruke og tolke skalar- og vektorproduktet i beregning av avstander, vinkler, areal og volum
  • bruke vektorregning til å finne liknings- og parameterframstillinger til linjer, plan og kuleflater
  • beregne lengder, vinkler og arealer i legemer avgrenset av plan og kuleflater
Del: