Geogebra

Når vi skal beregne et integral i geogebra kan vi gjøre det ved først å definere funksjonen
funksjon

Deretter kan vi bruke komandoen

Integral[ <Funksjon>, <Start>, <Slutt> ]

funksjon1
Skal vi beregne integral for området avgrenset av grafen og x-aksen for intervallet \( (0,4\pi)\), må vi først finne nullpunktene og integrere områdene over x-aksen for seg, og de under for seg.

nullpunktliste

Nå har vi nullpunktene og vi ser at vi må først ta integralet fra \(0\) til \(2\pi\) og så ta integralet fra \(2\pi\) til \(4\pi\).

Vi får da

\begin{align}
\int_0^{2\pi}f(x) \mathrm{d}x&=12,52\\
\int_{2\pi}^{4\pi} f(x) \mathrm{d}x&=-0,54\\
\int_0^{4\pi} f(x)\mathrm{d}x&=12,52+0,54=13,06
\end{align}

integralgeogebra

Del: