GAFE

Udir trekker frem 4 prinsipper for underveisvurdering. Google kan brukes spesielt til de tre siste punktene. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Får råd om hvordan de kan forbedre seg. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Vektøyet google tilbyr er classroom og […]