Powerpoint

Det er mange tekniske muligheter i PowerPoint. Alle tekniske løsninger er ikke alltid like gode pedagogiske verktøy. Jeg vil her prøve å redegjøre for mitt ståsted, og noen kjøreregler for god PowerPoint bruk, og vis til noen løsninger som kan underbygge disse reglene.

pp-blog4Hver gang jeg jobber med PowerPoint, dukker et sitat opp i hodet. Er ikke sikker på hvor jeg har det fra, men det lyder

If you have no power, use PowerPoint

Dette er satt litt på spissen, men om man ikke er bevisst blir det fort slik. For å unngå en presentasjon hvor poengene forsvinner, og budskapet drukner er det noen viktige punkter å forholde seg til.

Kjøreregler for PowerPoint

   1. Fortellingen skaper rammen
    Det er fortelleren som skaper historien. Powerpointen er en støtte og skal underbygge fortellingen. Viktig her er at det ikke er nødvendig å lese opp alt som står med tekst. Bildene/Slidesene er med for å sette knagger på historien.
   2. Få viktige momenter
    En kjøreregel sier at man maksimalt skal ha 3 hovedpoeng i en powerpoint. Disse poengene skal klargjøres i starten, og siden tas opp hver for seg.
   3. Lite tekst
    Fortelleren skaper en historie. Historien er teksten, powerpointen skal bare underbygge historien, eller ta opp de viktigste momentene. De fleste leser fortere enn andre snakker. Leser du opp teksten, vil tilhørerene lese fortere, og miste interessen mens fortelleren leser. La punktene pirre nysgjerrigheten, og oppsummere viktige momenter.
    Unngå Death by bullets
   4. Bilder/illustrasjoner fremfor tekst
    Når historien ligger hos fortelleren, og tilhørerene skal kunne huske/gjenskape historien er det ikke teksten i powerpointen som er viktig, men at sammenhengene blir synlige. Kan punktene framstilles grafisk, finnes det et bilde som illustrerer godt?
   5. Få slider
    Det er vanskelig å følge med om det er mange slides. Er det mange slides blir tiden på hver slides mindre innen for en tidsramme. Ha få slides, maks 7 og bruk tid på hvert bilde.

Dette er hovedreglene for slidene. Ellers er det viktig å ta med at valg av

Font – påvirker oppfattelsen av innholdet
Farger – påvirker lesbarheten
Animasjoner – tar oppmerksomhet fra budskapet
Bakgrunner – påvirker lesbarheten, oversikten
Windows utklipp – er veldig standard og kan gi inntrykk av at powerpointen er klipp og lim
Stavekontroll – bruk stavekontrollen

Et ekstra poeng som også er viktig er å tenke gjennom om tilhørerene skal være passive eller delaktige. Det ligger verktøy i PowerPoint for å skjule elementer, gjøre notater i bildene eller la elementer komme til syne etterhvert.