Praktiske tips

Smart Art

Det er lett å gjøre punktlister om til figurer. Med hjelp av SmartArt kan punktlister presenteres mer som et bilde.

pp-blog4Presentasjonen til venstre er det fort gjort å gjøre om til SmartArt ved å klippe ut punktene, velge sett inn og sette inn SmartArt. Her er mye å velge mellom. Velg den som passer best og lim inn punktene i tekstruten til venstre for figuren når du lager presentasjonen. Dette er en smidig måte og sette begreper i sammenheng eller i forhold til hverandre.

Skjermutklipp med Powerpoint

Office 2010 har egen knapp i PP for å ta skjermutklipp. Denne fungerer på samme måte som i One Note.Via rullegardinen kan du få valg mellom å lime inn utklipp av et av de aktive vinduene på skrivebordet. Men du kan også ta skjermutklipp.

pp-blog5

Finner du gode bilder eller sider på nettet kan du enkelt ta et bilde av disse med denne funksjonen. Uklippet kommer inn på den aktive siden i presentasjonen som et bilde. Dette kan være en fin måte å ta vare på tekster, nettsider eller lignende som du vil ha med i presentasjonen, men også dersom det kommer innspill til andre kilder eller figurer enn de som er med i presentasjonen. Ulempen er at du må ut av presentasjonsmodus for å få bildet inn i presentasjonen. Dersom presentasjonen legger opp til dialog kan dette likevel være en god måte å inkludere andre synspukt, figurer eller aktuelle problemstillinger dersom dette skulle dukke opp underveis i presentasjonen.

Husk å få med kildene fra nettsidene bildene blir hentet fra. I One Note kommer kilden automatisk med, men det gjør den ikke i PP. Pass derfor på å få den med der det er nødvendig

Fotoalbum

Denne funksjonen dekker mer spesielle behov, men den er veldig nyttig for de som trenger den. PP oppretter automatisk fotoalbum av valgte bilder gjennom båndet sett inn og valget fotoalbum.

Bildene blir automatisk lagt inn, og man kan velge tema, antall bilder per slide og om det skal være tekst sammen med bildet.

pp-blog6Animasjoner

Kan være nyttig og legges til under fanen animasjoner. Her kan du la elementene dukke opp i en bestemt rekkefølge, på ulike måter. Denne funksjonen har eksistert lenge i PP, og bør brukes med hensikt.

Animasjoner på smartart er ikke like lett å kontrollere om du vil ha flere ulike effekter. Alle effektene du legger på virker enten på hele smartarten eller enkelt elementer. Det vil si, at om du vil at ett og ett element skal dukke opp, kan du ikke få alle elementene til å forsvinne samtidig med mindre du velger at smartarten skal fly inn en etter enn. Da vil den fly ut på samme måte, men markerer du animasjonsnummerene som indikerer utgangen, og velger at disse skal fly ut sammen under start lykkes du.

Maler/bakgrunner

Under utforming kan til en viss grad presentasjonen tilpasses, men det er også mulig å laste ned maler eller lage egne.

Figurer

Med dette mener jeg verktøyet figurer hvor egne figurer kan lages. Med litt forberedelse og litt tolmodighet kan det lages gode figurer med dette verktøyet. Det er lett å legge til effekter og egenskaper som får figurene til å se ganske gode ut.

Lenke til en side i presentasjonen

pp-blog7Nyttig for å hoppe mellom sidene. I smartart og på bilder kan du legge til kobling på figurene, slik at du unngår at teksten blir blå når den blir til en lenke

Formler

I matematikk er det behov for å vise formler.Disse kan lett legges inn i presentasjonen fra «sett inn» båndet. Font størrelsen kan endres slik at de blir tilfredstillende store

Bildekomprimering

Ofte er det godt å illustrere med fotografier og bilder. PP filen blir fort stor om det legges til mange bilder. PC skjermen har ikke større oppløsning enn 1024×768. Da trenger i allefall ikke bildene å ha høyere oppløsning. Det er lett å konverte alle bildene slik at de ikke tar så stor plass. Dette gjøres ved å på format båndet når bildet er valgt og klikke på bildet med pil mot hvert hjørne. Da reduseres bildefil størrelsen i PP og selve PP filen tar ikke så stor plass.

Det er også mulig å beskjære bilder i PP.

Det finnes flere praktiske og nyttige tips, kom gjerne med dine. Dette er noen av de jeg benytter meg mest av.